Šlechtova restaurace

Adresa:

Kálovská obora – Stromovka, č.p. 20

Bubeneč

Praha 7

 

Vlastník:

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2

110 01    Praha 1

 

Popis objektu:

Objekt Šlechtovy restaurace je  nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1-40595/1560. Nachází se v  ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze.

Bývalý lovecký zámeček, tzv. královská dvorana, byl postaven v letech 1689 – 1691, kdy byl rovněž velký sál vyzdoben freskou Jana Jakuba Steinfelse ze Steinfeldu. Objekt je  součástí areálu nemovité kulturní památky Královské obory, která byla založena v první polovině 14. století Janem Lucemburským na území osady Ovenec. Úprava objektu na restauraci byla provedena v roce 1791 podle návrhu architekta Františka Antonína Leonarda Hergeta, kdy byla dvorana změněna v restauraci. Výrazně novogotická přestavba od Bernarda Gruebera, při níž byla k objektu přistavěna přízemní veranda s horní terasou a boční sály zvýšeny jako dvoupatrové věže, pochází z roku 1855.


Obnova kulturní památky:

Ve věci obnovy Šlechtovy restaurace ve Stromovce, čp. 20, k.ú. Bubeneč, Praha 7, bylo v roce 2009 vydáno k dokumentaci ke změně stavby závazné stanovisko č.j. 305360/2009. Stavební povolení, vydané v roce 2001 Odborem výstavby MČ Praha 7, je v současnosti stále platné. Do stavby č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka byly zahrnuty práce a činnosti zabezpečující objekt proti případným negativním vlivům od ražby tunelů ( výdřeva, ztužující táhla, dozdění otvorů , demontáž altánu atd.) Tyto práce jsou již provedeny. Ražby tunelů již také proběhly, Šlechtova restaurace bude sledována do 31.5. 2010, pak bude předána pro rekonstrukci. Počátek stavby je stanoven na září r. 2010. Budou probíhat zejména udržovací práce a stavební úpravy hlavní budovy objektu, realizace přístaveb - nových zděných konstrukcí, obnova altánu, kolonády,  i obnova Grotty. Dojde k restaurování kamenických prvků včetně rámů oken a dveří fasád, k obnově omítek interiérů, úpravě krovů, statickému zajištění kleneb, i k zajištění opěrné stěny. Vzhledem k dalšímu restaurátorskému průzkumu a velkému rozsahu restaurátorských prací v průběhu rekonstrukce, které je možno provádět pouze ve vhodném ročním období, je předpokládaná lhůta výstavby 24 měsíců (září 2010 – září 2012).