Potřebu vybudovat v Praze nový koncertní sál v rámci moderního kulturního centra, které by splňovalo světové standardy jedenadvacátého století a zároveň potvrzovalo mezinárodní pověst Prahy jako kulturní metropole a symbolu mezinárodně respektované české hudební tradice, posiluje skutečnost, že i přes nemalé investice města do podpory rozvoje kultury a přes masivní rozvoj infrastruktury služeb zaměřených na cestovní ruch, nevznikl za posledních sto let v Praze moderní koncertní sál.

Od začátku roku 2010 se uskutečnilo několik společných pracovních setkání zástupců HMP v čele s primátorem Pavlem Bémem, radním pro oblast kultury Ondřejem Pechou a ředitelem OKP MHMP Janem Kněžínkem se členy Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu zastoupeného Romanem Bělorem, Jiřím Bělohlávkem, Josefem Pleskotem, Martinem Grossem a Janou Vohralíkovou a ředitelem Útvarem rozvoje hl.m. Prahy, dále jen „Stran“, na kterých byl jasně formulován shodný zájem na vzniku nového pražského koncertního sálu.

Byl dán impuls k započetí spolupráce a formulování společného Memoranda o této spolupráci, který vyústil dne 27. dubna 2010, kdy Rada HMP schválila usnesením č. 587 Memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře při vzniku nového koncertního sálu, který by měl být jádrem nového moderního kulturního a společenského centra v hlavním městě Praze. Slavnostním podpisem Memoranda dne 23.5.2010 v Primátorském salonku v Obecním domě Strany učinily první krok a předpoklad k uskutečnění uvedeného společného záměru.

Memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře při vzniku nového koncertního sálu, který by měl být jádrem nového moderního kulturního a společenského centra v hlavním městě Praze (.pdf)