Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o. p. s., s podporou sdružení Business Angels CZ uspořádal dne 5. května 2010 v refektáři Strahovského kláštera mezinárodní konferenci s názvem Obnova památek v ČR v porovnání s Evropou.

Program konference, tisková zpráva i jednotlivé příspěvky přednášejících jsou dostupné na internetových stránkách Českého národního výboru frankofonního ekonomického fóra.