726436_32797__726335_dny_hamburku_plakat_714.jpg

Pro podzim připravil odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP velkou reciproční akci při příležitosti letošního 20. výročí partnerství měst Prahy a německého Hamburku. Na jaře tohoto roku se Praha ve městě na Labi představila bohatým programem a neméně pestrý program připravili hamburští kolegové ve spolupráci s našimi organizátory nyní v Praze.

Od pondělí 13.září je otevřena vlastní webová stránka této akce.

Na adrese www.praha.eu/hamburk je možné zalistovat programem a najít si výstavy, koncert vážné hudby, jazzové koncerty, setkání se spisovateli, literární večery, vědeckou konferenci, celou řadu výstav (architektonické, obrazové), filmové produkce a další aktivity, které jsou pro Pražany dozajista zajímavé.
Akce začne 3. října a potrvá do 14. listopadu 2010. 
V prvních říjnových dnech navštíví Prahu také početná delegace hamburského Senátu a radnice v čele s novým primátorem města Hamburk Christophem Ahlhausem. Všechny bližší informace naleznete na výše uvedené webové stránce MHMP.