Počátkem května zahájilo Archeologické oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, zjišťovací archeologický výzkum na Karlově náměstí. Jeho účelem je lokalizovat umístění Kaple Božího těla, jež je předpokládáno uprostřed Karlova náměstí, v místech pokračování jízdní dráhy dnešní Ječné ulice. Tomuto výzkumu předcházel geofyzikální průzkum, jehož měření přineslo řadu indicií svědčících o intenzivní lidské činnosti na Karlově náměstí, a to v prostoru mezi Ječnou a Resslovou ulicí.