V zimních měsících letošního roku proběhl záchranný archeologický výzkum vyvolaný snižováním suterénu v č. p. 919 v ulici V Kolkovně. Snižování podlahy sklepů předcházelo rekonstrukci objektu. Současný objekt byl postaven v roce 1905, ale historie místa sahá do středověku. Z písemných pramenů víme, že zde ve 14. století stál dům s dvorem, který užíval král Václav IV. Před vznikem současného domu na místě existoval rozsáhlý a členitý blok domů s různých historických období.

Dotčený objekt se nachází jen 100 m od Staroměstského náměstí. Archeologický výzkum přinesl nové informace o charakteru zástavby tohoto prostoru zejména ve 12. – 14. století. Nejstarší doloženou komponentu zde reprezentují sídlištní a výrobní objekty s pozůstatky pyrotechnologických objektů. Keramické nálezy umožňují jejich dataci do 2. pol. 12. století až do počátku 13. století. 

Významně se projevilo 13. století s pozůstatky několika stratigraficky se překrývajících se roubených nezahloubených budov s dochovanými podlahami a kamennými topeništi v rozích. Dva tyto sruby měly rozměry 5,05 x 5,35 m a 4,43 x 4,47 m. Po jejich zániku byl na jejich místě vystavěn polozahloubený objekt s kamennou vstupní šíjí, který fungoval až do 14. století.

Na místě dnešního domu fungovala ve 13. století kovolitecká dílna, která zpracovávala barevné kovy. Dokládají ji nálezy drobných kovových slitků a několika kamenných kadlubů určených k výrobě přezek, spon a dalších součástí oděvů.

Více informací o výzkumu naleznete zde: https://www.archeopraha.cz/archeologicky-vyzkum-v-suterenu-domu-cp-919-v-ulici-v-kolkovne/