Od 14. června do září bude v celé České republice probíhat akce Archeologické léto. Veřejnost bude moci navštívit archeologické lokality a setkat se zde s odborníky, zúčastnit se zajímavých přednášek nebo v archeoparcích zažít pravěk na vlastní kůži. V Praze bude možnost absolvovat komentované prohlídky nejen známých a významných lokalit, ale také se podívat na místa, kde archeologický výzkum teprve probíhá.

Na akci zvou pracovníci Archeologických ústavů AV ČR a více než 50 spolupracujících institucí a pracovišť.

Tisková zpráva je k dispozici zde: https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/tiskove-zpravy/2023/ARU_Archeoleto23_120623.pdf

Více informací, vstupenky a termíny jsou k dispozici na stránkách https://www.archeologickeleto.cz/