Odbor památkové péče MHMP nechal zdokumentovat hranice Pražské památkové rezervace pomocí filmového záznamu pořízeného z bezpilotního letadla letícího ve výšce 80-100 m nad terénem s šířkou záběru až 500 m.  

Smyslem bylo vytvoření propagačního materiálu ukazujícího pohled na hranice PPR, památky zapsané na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO a zhotovení dokumentačního nástroje, využívajícího současných technologických možností pro zdokumentování vzhledu hranice PPR v určitém časovém bodu, který umožní porovnání vývoje hranic historického jádra Prahy. 

Video je možné zhlédnout zde.