Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu ze dne 19. 3. 2020 naleznete v příloze ZDE.