Na základě usnesení Rady HMP č. 2673 ze dne 2. 12. 2019  a usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/99 ze dne 13. 12. 2019 byl schválen Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy - část 001. Management plán je plán správy a nakládání s památkou (statkem) Světového dědictví. V tomto dokumentu je přesně uveden způsob, jímž má být mimořádná univerzální hodnota (outstanding universal value) statku chráněna, pokud možno za použití mechanismu spoluúčasti. Cílem MgP je zaručit účinnou ochranu památky pro současné a budoucí generace.

Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy - část 001 (108 MB)