Usnesením Rady HMP č. 1371 ze dne 24. 6. 2019 byl schválen a vyhlášen dotační Program hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2020.

Dotace vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně), na nemovité objekty v památkových zónách v hl. m. Praze a na restaurování movitých kulturních památek na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.

Dále se poskytují dotace vlastníkům památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP).

Více informací naleznete na záložce Dotace - dotační Program a formuláře

grantoví specialisté: Jarmila Střeláková (civilní objekty), Ing. Jitka Kyseláková (církevní objekty, movité kulturní památky)