Na základě usnesení Rady HMP č. 952 ze dne 20. 5. 2019  a usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019, usnesení Rady HMP č. 2554  ze dne 25. 11. 2019  a usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 (58 MB) ze dne 13. 12. 2019 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností.