Městské i soukromé vinice otevřou své brány v rámci třetího ročníku projektu, jehož cílem je rozšířit povědomí o pražských vinicích a seznámit veřejnost s jejich historií. Letošní akce proběhne druhý červnový víkend 8. a 9. června.

Cílem tohoto projektu je pomoci zviditelnit či znovuobjevit jednotlivé pražské vinice a zároveň představit jejich historii, současnost, ale i plány do budoucnosti a poukázat na to, jak spoluvytvářejí charakter krajiny města Prahy. Jednou z myšlenek projektu je také vyzdvihnout autenticitu a výjimečnost jimi produkovaných vín.

V rámci tohoto dlouhodobého projektu je pořádána dvoudenní víkendová akce pro širokou veřejnost, jejíž součástí je prezentace jednotlivých pražských vinic a jejich produkce. Návštěvníci také mohou využít komentované procházky a seznámit se tak s navštívenou vinicí blíže. Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytují nevšední výhledy na město.

Více informací získáte na www.prazskevinice.cz, kde si také budete moci stáhnout brožuru s mapou vinic.