Z tiskové zprávy Římskokatolické farnosti u kostela Matky Boží před Týnem:

V úterý 26. 3. 2019 se na Starém Městě pražském uskuteční vpravdě historická událost. Širší veřejnosti bude poprvé představen restaurovaný cyklus 8 barokních soch tzv. Pašijového cyklu (Kristus v Getsemanech, Kristus bičovaný, Kristus nesoucí kříž, Kristus Ukřižovaný, Kristus v hrobě a další). Toto vrcholné dílo významného sochaře a řezbáře F. M. Brokoffa (1688-1731) prošlo v posledních 9 letech komplexním restaurováním, při kterém byla odkryta původní polychromie, kterou barokní mistr úchvatně završil své neobyčejně  působivé a duchovně prodchnuté dílo vyzařující hlubokou a niternou zbožnost autora samotného.

Tento mimořádný sochařský cyklus je po dlouhých desetiletích znovu rehabilitován (podobně jako sousoší Kalvárie od téhož autora u sv. Havla), a to díky Římskokatolické farnosti u Matky Boží před Týnem vedené vikářem Mgr. Vladimírem Kelnarem, za podpory mnohých drobných dárců, kteří podpořili záchranu tohoto díla ohroženého destrukcí po povodních v r. 2002. Dokončení restaurování celého cyklu po několika letech neúspěšných žádostí nakonec  podpořilo i MK ČR a Hlavní město Praha. Děkujeme touto cestou všem příznivcům a podporovatelům tohoto nelehkého díla obnovy.

Program poutní slavnosti