Výstava "Má vlast cestami proměn" je výstava se stovkami pozitivních proměn naší vlasti. Výstava je putovní. Výstava akcentuje hodnoty jako je odpovědnost za společný domov a úcta k práci našich předků. Výstavní panely obsahují fotografie všech proměn a stručný popis motivace proměny výchozího a současného stavu a dále i přehled o osobách a institucích spojených s realizací proměn, až už v roli iniciátora, realizátora nebo donora.  Výstavní panely jsou určeny pro venkovní instalaci a tudíž přístupné široké veřejnosti zdarma. Slavnostní zahájení nového ročníku a první expozice v Praze na Vyšehradě. V zahajovacím a doprovodném programu bude kladen důraz na výročí české státnosti. Výstava je též doplněna cyklem přednášek.

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.