Divadelní workshop pro děti od 6ti let, ve kterém se propojuje umění se vzděláváním, jevištní hra s rodinnými a národními dějinami. Tvůrčí cestou se děti seznámí s důležitými mezníky českých dějin. Začneme malými dějinami, příběhy rodinné historie, které pomůžeme dětem pochopit v kontextu velkých dějin a umístit na časovou osu. Děti se naučí partnerství na jevišti, potrénují slovní a pohybový projev, seznámí se s improvizací a souhrou v dramatických situacích.

Podrobnosti na přiložené pozvánce.

Akce je podpořena grantem hlavního města Prahy.