Zakladatelům – František Běhounek, Karel Čapek, Eduard Ingriš, Eliška Junková, František Kupka, Otto Wichterle u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky v roce 1918

Výstava je věnována šesti významným představitelům české státnosti a zakladatelům duchovní samostatnosti národa v oblasti vědy, umění a sportu. Jejich společným jmenovatelem, kromě shodného data narození na přelomu 19. a 20. století v rakousko-uherské monarchii je, že proslavili svou činností náš nově vzniklý stát v období 1. republiky na mezinárodní půdě a zasloužili se o naše kulturně-vědecké uznání ve světě. Po rozpadu monarchie se s respektem vůči novému občanskému právu postavili na stranu pokrokové levice a se zachováváním křesťanských zásad konali svou práci především ve jménu vývoje moderní liberálně demokratické společnosti. Mají lví podíl i na formování moderní tvářnosti Evropy v podmínkách nelehkého soužití nově vzniklých národních států v meziválečném období. Tvářnost těchto šesti osobností bude ve výstavě představena originálními portréty tzv. metalurgické malby, tj. malbou portrétů ohněm na ocelových deskách (viz ukázku v příloze) a multimediálními odkazy na stěžejní události v jejich životě a díle. Bude též textově vyjádřena katalogem a pohlednicemi. František Běhounek (nar. 1898 v Praze) , Karel Čapek (nar. 1890 v Malých Svatoňovicích) , Eduard Ingriš (nar. 1905 ve Zlonicích i u Slaného) , Eliška Junková (nar. 1900 v Olomouci) , František Kupka (nar. 1871 v Opočnu)  Otto Wichterle (nar. 1913 v Prostějově).

Výstava potrvá do 23/9/2018 - více na přiložené pozvánce.

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.