Výstava originálů 33 renomovaných výtvarníků a umělců vytvořených k oslavě 100 let výročí republiky. Výstava děl renomovaných výtvarníků a umělců k oslavě 100 let výročí republiky - jedná se o unikátní projekt více než 33 žijících i nežijících českých a slovenských výtvarníků, umělců a významných osobností s názvem „KVĚTY 2018“. Výtvarníci a umělci vytvoří v průběhu roku 2018 a 2019 rozkvetlou zahradu 100 kusů velkých porcelánových květů s jednotnou tematikou zohledňující českou státnost, její pestrost, vývoj, tradici a historii, krásu i proměny republiky a jejích obyvatel. Porcelán byl vybrán jako fantastická materie, kterou je možno – na rozdíl od jiných keramických hmot – dekorovat pod glazuru. Je také nezastupitelnou identickou hmotou, která přes 200 let reprezentuje naši republiku po celém světě. Květy budou vyrobené pomocí autorské originální techniky ručního prořezu akademického malíře Borise Noska. Jedná se o triptych tří objektů, tvořících dohromady jeden celek. Náměty jednotlivých květů budou mít jednotící téma: historii českého státu jeho tradice, významné osobnosti, ale i třeba specifickou a výraznou architekturu, památky, přírodní úkazy, a další výjimečnosti.

Galerie Topičův Salon, Národní 9, Praha 1
Výstava potrvá 8. - 30. 11. 2018

Více na www.kvety2018.cz

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy.