Projekt je výstava her, hlavolamů a hraček, které přiblíží vlastenecké nadšení tehdejší doby - před 100 lety. Projekt má kulturně vzdělávací charakter, výchovný charakter. Cílem je uvědomění si že přechod od mnohonárodnostního Rakouska Uherska k samostatnému státu přinášel mnoho nového, nejen v samosprávě obcí, měst a krajů ale i v běžném životě. Děti byly cíleně vedeny k hrdosti na svoji zem, ke znalosti české historie, zeměpisným vědomostem. Vystaveny budou i stavebnice, hry se spolkovou tematikou. Zajímavostí je stolní výpravná hrad Horymírův skok, puzzle s mapou Čech, Moravy a Slezska z roku 1930. Doprovodný program - komentované prohlídky pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, pro rodiny s dětmi.

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.