Z organizačních důvodů posunujeme termín podávání  žádostí do V. kola grantového programu hl. m. Prahy GRANTY HL. MĚSTA PRAHY K VÝROČÍ 100 LET VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU A 25 LET ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2018  NA 5. 9. 2018

Zároveň upozorňujeme, že dle Zásad tohoto grantového programu, čl. III, bod 2, se jedná o mimořádné kolo grantového programu, ve kterém budou rozdělovány granty hl. m. Prahy pouze do výše 200 000,- Kč.

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE: http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/vyroci_100_let_vzniku_csr_a_25_let_cr/dotacni_program/index.html