Vydání publikace - komiksu Zdeňka Ležáka  TGM s ilustracemi Petra Holuba, připravované v nakladatelství Argo při příležitosti 100. výročí samostatného československého státu. Médium komiksu je ideální pro představení historických skutečností a událostí mladšímu publiku. Zatímco ve Francii i Americe jsou již základní historická témata dlouhá léta v komiksech k dispozici, Česká republika se postupně probírá z letargie zapříčiněné obdobím komunistického temna a začínají se objevovat komiksy o klíčových okamžicích našich dějin. Považujeme proto za podstatné, aby vznikla reprezentativní publikace o prvním československém prezidentovi, která by poučeně, ale přitom v komiksové zkratce referovala o jeho životě. Tomáš Garrigue Masaryk ve stostránkovém životopisném komiksu vzniká k příležitosti 80. výročí úmrtí našeho nejvýznamnějšího státníka 20. století. Vyjde v říjnu 2018. Komiks sleduje veřejný i soukromý Masarykův život a zaměřuje se na klíčové události, které jej směrovaly k vyvrcholení jeho kariéry coby prvního prezidenta samostatného Československa. Začínáme před jeho narozením a provázíme ho dětstvím, dospíváním i studiemi. Výrazný obrat v Masarykové životě nastává jeho příchodem na pražskou univerzitu v roce 1882, kde se začíná zapojovat do veřejného života. Komiks zmiňuje boje o rukopisy, Hilsnerovu aféru, Masarykův vstup do politiky a konečně i jeho snahy vedoucí k osamostatnění Československa.

Vydání knihy bylo podpořeno grantem hlavního města Prahy.