Projekt je představením a připomenutím šífařství jako ve své době neodmyslitelné součástí řeky Vltavy a města Prahy a dnes již zaniklého řemesla. Představíme Tradici vorařství na řece Vltavě - jako připomenutí 100 leté historie vodní dopravy. Realizace projektu je situována v prostoru bývalé celnice na Výtoni a přilehlém nábřeží. Představíme počátky náklady dopravy na střední a dolně Vltavě, kdy tyto počátky jsou spojeny s osobou císaře Ferdinanda I. Habsburského, který vlastnil solivary v rakouské Solné Komoře. Součástí projektu bude také připomenutí historie spolku Vltavan. Základními částmi projektu bude výroba repliky šífu (délka 20 m a šířka 4 m) dle historicky dochovaných plánů loděnice jako představení a připomenutí plavidel, šífů a vorů jež před 100 lety byly neodmyslitelnou součástí Vltavy a Prahy.

Kompletní program

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.