Výtvarný a literární site-specific umělecký projekt na vrchu Vítkově bude reflektovat uplynulých sto let české státnosti a kultury. Čtrnáct renomovaných českých a slovenských výtvarných umělců zde představí svou reflexi moderní české společnosti.

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.