Jedná se o sérii odborných přednášek pro nejširší veřejnost ve spolupráci s Městskou knihovnou věnovaných tématice moderních československých dějin ve 20. století. V přednáškách bude zohledněn také slovenský rozměr našich společných dějin. Přednášky budou rovněž vycházet z nejnovějších badatelských výsledků a zaměřují se také na méně známé kapitoly naší československé minulosti, například na mezinárodní zasíťování Československa ve středoevropském prostoru, nebo na proměnu významných národních tradic v horizontu od první republiky do komunistického období, či na transformaci politiky a společnosti v období normalizace.

Více na přiložené pozvánce.

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy.