Výstava je otevřena od 26. 10. do 10. 12. 2018 v Galerii NaCH na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6

Projekt - Státnické podpisy 1918 - 2018 je zaměřen na podpisy všech našich prezidentů a předsedů vlád za uplynulých 100 let.  Doprovodná publikace 10.10.2018.  Cílem projektu je zaujmout mladou generaci zajímavým obsahem, který jim netradiční formou pomůže zpřístupnit historii Československa. Základním tématem jsou osobnosti našeho státu a jejich originální zpřístupnění dnešním mladým lidem. Již samotná myšlenka představit naše prezidenty a hlavně předsedy vlád z celého období Československa a České republiky je svým způsobem podmětná a zcela jistě bude poučná i pro generaci středního věku (doktorandi na univerzitě, post doktorandi a další vědečtí pracovníci). Státnické podpisy našich vrcholných představitelů a další listy z osobních archivů jsou naprosto ojedinělou prezentací těchto osobností. Sbírkové předměty a další listinné dokumenty tohoto charakteru byly získávány  po dobu více než tří let a dnes tak tvoří ucelený, historický konvolut.  Prezentace této sbírky autografů, dopisu eventuálně dalších dopisů tvoří jedinečnou příležitost jak z jiného úhlu pohledu  nahlédnout na jednotlivé etapy vývoje Československa, a po jeho zániku i samostatné České republiky. Předpokládáme, že některá jména předsedů vlád budou „objevem“ i pro řadu poučenější části veřejnosti.

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.