Seminář je doprovodnou akcí k výstavě Má vlast cestami proměn - kolekce Praha v proměnách. Soubor přednášek je zaměřen na architekturu první republiky, na Vyšehrad jako místo bájí a zrodu české státnosti a poté zazní příspěvky zástupců městských částí na téma obnovy konkrétních památek a dalších působivých proměn na jejich území.

Program semináře:

9.30 prezence
10.00 zahájení
10.05 David Cysař - Winternitzova vila, stavba z první republiky od arch. Adolfa Loose. Obdivuhodná proměna se silným příběhem
10.35 Lukáš Herold, zástupce starosty Prahy 5, Mgr. Petra Vinařová, Magistrát hlavního města Prahy - Význam Winternitzovy vily pro Prahu
10.50 Ing. arch. Petr Kučera - Méně známé stavby zrozené 1. republikou - poutavé vyprávění, které nahlédne o 100 let zpět
11.30 Ing. arch. Petr Kučera - procházka Vyšehradem - Vyšehrad a zrod české státnosti v reálných příbězích a bájích
12.30 - 13.30 přestávka na oběd
13.30 vystoupení zástupců městských částí - praktické zkušenosti z realizace proměn vystavených v pražské kolekci výstavy Má vlast cestami proměn
16.00 Přípitek vyšehradským vínem

Vstup volný.
Na akci se registrujte prostřednictvím formuláře: https://goo.gl/z7rJJ

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.


Seminář je součástí projektu: Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn 2018/2019

Výstava "Má vlast cestami proměn" je výstava se stovkami pozitivních proměn naší vlasti. Výstava je putovní. Výstava akcentuje hodnoty jako je odpovědnost za společný domov a úcta k práci našich předků. Výstavní panely obsahují fotografie všech proměn a stručný popis motivace proměny výchozího a současného stavu a dále i přehled o osobách a institucích spojených s realizací proměn, až už v roli iniciátora, realizátora nebo donora.  Výstavní panely jsou určeny pro venkovní instalaci a tudíž přístupné široké veřejnosti zdarma. Slavnostní zahájení nového ročníku a první expozice v Praze na Vyšehradě. V zahajovacím a doprovodném programu bude kladen důraz na výročí české státnosti. Výstava je též doplněna cyklem přednášek.