HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ SEMINÁŘ NA TÉMA: „JAK PODAT ŽÁDOST O GRANT VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2019“

TERMÍN KONÁNÍ:     17. 9. 2018, OD 14:30 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ:       ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 29/35, PRAHA 1, 2. PATRO, MÍSTNOST 201

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. prezentace účastníků semináře
  2. zahájení semináře ředitelem odboru památkové péče MHMP (vedoucí oddělení Kancelář památky světového dědictví OPP MHMP)
  3. informace o:
  • možnosti instalace firemního označení, reklamního a informačního zařízení v  památkově chráněném území hl. m. Prahy,
  • přístupu k informacím v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES („GDPR“),
  • stanovisku památkové inspekce Ministerstva kultury – opakovaná  konzumace závazného stanoviska dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

4. vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019:

  • informace o změnách v Zásadách pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019,
  • informace o povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o grant včetně doložení dokladů při vyúčtování grantu,
  • informace o zpracování položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací pro podání žádosti o grant na rok 2019 (příspěvek soudního znalce)
  • informace o elektronickém formuláři pro podání žádostí o grant na rok 2019 (věci nemovité a movité).

5. dotazy a diskuse
6. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (60 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916