HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ SEMINÁŘ NA TÉMA: „JAK SESTAVIT ROZPOČET – OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH A RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ V SOUVISLOSTI S PODÁNÍM ŽÁDOSTI O GRANT POSKYTOVANÝ HL. M. PRAHA“

TERMÍN KONÁNÍ:     21. 5. 2018 OD 15.00 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ:       ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 29/35, PRAHA 1, 2. PATRO, MÍSTNOST 201

SEMINÁŘ JE URČEN PŘEDEVŠÍM PRO ROZPOČTÁŘE!!!, KTEŘÍ SESTAVUJÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH A RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ, KTERÝ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST ŽÁDOSTI O GRANT HL. M. PRAHY.

 • Semináře pro žadatele se plánují na červen a září 2018. Konkrétní termíny budou upřesněny.

PROGRAM SEMINÁŘE:

 1. prezentace účastníků semináře
 2. úvodní slovo zástupce hl. m. Prahy - Jan Wolf, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovní rucHU
 3. zahájení semináře ředitelem odboru památkové péče MHMP - Mgr. Jiří Skalický
 4. příspěvek soudního znalce (v oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí) včetně spolupracovníků na téma: Jak sestavit rozpočet – oceňování stavebních a restaurátorských prací v souvislosti s podáním žádosti o grant poskytovaný hl. m. Prahas touto osnovou:
 • Obecné poznámky k problematice oceňování stavebních a restaurátorských prací
 • Členění metod oceňování podle zvolené podrobnosti
 • Kvalitní výkaz výměr – nezbytný základ ocenění
 • Rozpočtové soustavy (software)
 • Specifické přístupy oceňování podle druhů prací
 • Příklady předložených rozpočtů a jejich analýza (anonymizované rozpočty)
 • Příklad výstupu kontroly cen u grantů udělovaných hl. m. Prahou

    5. dotazy a diskuse
    6. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (70 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916.