Na základě usnesení Rady HMP č. 826 (14,5MB) ze dne 17. 4. 2018  a usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/129 (34,2MB) ze dne 17. 5. 2018 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností.