Pokračování architoulek, více v přiložených pozvánkách:

Jedná se o projekt: Architekti pražských staveb 1918-2018

Formou výstavy, doprovodného programu, katalogu a internetových stránek projekt seznámí širokou veřejnost s architektonickým bohatství a jejich tvůrci v Praze v průběhu uplynulých sta let. Výstava bude obsahovat reprezentativní přehled 50 významných staveb století a architektů v Praze a jejich výstižné charakteristiky. Výstavní expozice bude základem uspořádání putovních výstav ve školách a institucích HMP v roce 2018. Součástí výstavy je vydání katalogu Stavby století republiky 1918 - 2018, která spolu s internetovým portálem www.slavnestavby.cz bude informovat o aktivitách pořádaných v jubilejním roce v místech, regionech a krajích. Záštitu nad projektem Stavba století republiky 1918 - 2018 převzala Asociace krajů ČR.

Akce je podpořena grantem hlavního města Prahy.