Program k tomuto významnému výročí chce připomenout a oslavit osobnosti české a slovenské hudební a taneční kultury v Praze. Jsou to zejména osobnosti, které ovlivnily uměleckou tvorbu a společenskou činnost z.s. Limbora - M. Mázorová, M. Kyliánová etc . V programu se sejdou umělci a pamětníci, kolektivy a sólisté z Moravy, Slovenska a Čech. Program nabídne taneční obrazy různých dob v zrcadle času. Zazní písně a tance - slovenské, moravské, české a staropražské, písně Karla Hašlera, které zlidověly. Pamětníky potěší i písně z archivu F.K. Veselého nebo Yvetty Simonové. Tento rok je připomenutím našich společných dějin a osudů a proto se snažíme připravit program plný radosti z možnosti vzájemného poznávání a obdarovávání z pohlednic našich kultur.

Projekt je podpořen grantem hl. m. Prahy.