Projekt zahrnuje přípravu a realizaci tří akcí: 1)vernisáž a promítání filmů žáků k tématu českých dějin a demokratických hodnot; 2)veřejná diskuse s hosty včetně zahraničních hostů na téma Jak umění ve školách přispívá k budování demokratických hodnot a občanské společnosti? Zkušenosti z České republiky i zahraničí a 3)workshop pro širokou veřejnost na téma Živé dějiny. Akce navazují na odkaz První republiky a jejich představitelů a zároveň poukazují na témata, která jsou aktuální i v dnešní České republice. Akce budou vycházet z hlavní náplně činnosti Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání. Hlavní cílovou skupinou akcí jsou učitelé, umělci, vedení škol i rodiče. Akce poukáže na přínos a potenciál umění pro efektivní výuku dějin a rovněž rozvoj občanských kompetencí žáků a studentů. Všechny akce proběhnou v prostorách Pražského kreativního centra.

Projekt je podpořen grantem hl. m. Prahy.