12. 10. 2018 se uskuteční další část projektu JEJICH STOPY JSOU HODNY NÁSLEDOVÁNÍ  aneb Velké postavy roku 1918 ve spojení s místy, kde nyní žijeme my.
Více informací v přiloženém letáku.


 

Cyklus umělecky-vzdělávacích pořadů zaměřen na postavy, které utvářeli podoby českého umění a společenského života v začátcích nového státu /celkem 10 dílů/. Jde o kontinuitu a současně o žánrové rozšíření uměleckých večerů, pořádaných na ikonických místech Prahy. Dominantním tématem letošního projektu je 100. výročí vzniku první ČSR a připomenutí osobností, které v mladé republice v prvních desetiletích její existence, určovali jisté společenské a umělecké proudy, které jsou v naší kultuře dodnes živé. 

Projekt je podpořen grantem hl. m. Prahy.