K výročí 100 let vzniku samostatného československého státu se v městské části Praha 22 uskuteční několik akcí, do kterých se zapojí městská část, místní spolky a organizace v Uhříněvsi, v Pitkovicích a Hájku u Uhříněvsi. Hlavní akcí k výročí je Společenský večer s cimbálovou muzikou a je spojenou s vyprávěním pamětníků. Součástí plesu bude výstava fotografií z historie a současnosti Uhříněvsi a Kolovrat. Další akce k výročí s názvem Pitkovický chodník. Tato akce je spjata s kulturním programem a hudebním vystoupením pro děti, včetně výsadby památných stromů. Akce Václavská zábava je tradiční místní akcí Baráčníků pro širokou veřejnost spojená se společenským večerem, hudbou a tancem. Další společenská akce k výročí v Hájku u Uhříněvsi je spojen s cyklojízdou včetně odhalení památného místa U Tří kaštanů spojené se společenskou zábavou.

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.