Organizace Open House Praha pokračuje na podzim v otevírání architektonicky významných budov, které vznikly v období první republiky. Připomíná si tak v rámci projektu Architektura první republiky v Praze letošní stoleté výročí od založení Československa.

V neděli 30. září 2018 se na celý den od 10.00 do 18.00 hodin pro veřejnost otevře Tyršův dům na Malé Straně, budova postavená mezi lety 1921–1925 pro účely sídla Československé obce sokolské. „Sluneční lázně na střeše, nejstarší bazén v Praze nebo běžecká dráha u Čertovky – Tyršův dům se ve své době mohl pyšnit tím nejlepším zázemím pro sportovní a tělovýchovnou činnost,” říká Andrea Šenkyříková, ředitelka organizace Open House Praha a dodává: „Jedná se o areál, který je dokonalým příkladem vysoké úrovně české architektury období první republiky.”

V rámci komentovaných prohlídek, které budou probíhat každou celou hodinu, se návštěvníci dozví více o historickém osudu Tyršova domu a v případě dobrého počasí vystoupají až na jeho střechu, kde se nacházely pověstné sluneční lázně a odkud se otevírají neobyčejné výhledy na Prahu. Volně přístupné budou reprezentativní prostory Michnova paláce. Vstup na prohlídky je zdarma bez nutnosti předchozí rezervace. Doprovodný program je připraven i pro dětské návštěvníky, kteří se mohou společně s rodiči v 15.00 hodin zúčastnit speciální interaktivní komentované prohlídky. Celý komplex Tyršova domu se spolu s dalšími osmi budovami a prostory otevře ještě jednou 28. října 2018, přímo v den oslav výročí založení republiky.

Doslova z ruin pozvedli českoslovenští vlastenci někdejší reprezentativní sídlo Michnů z Vacínova na pražském Újezdě. Zdevastovaný barokní komplex prodalo hlavní město Praha v roce 1921 Československé obci sokolské, která vypsala na jeho rekonstrukci a dostavbu architektonickou soutěž. V té zvítězil český architekt František Krásný, žák Otto Wagnera a představitel secesního proudu v architektuře. Krásnému se podařilo jednak citlivě zrestaurovat historický palác, ale především se zasloužil o dostavbu nového objektu s velkou tělocvičnou zdobenou reliéfy se sokolskou tematikou. V nově přistavěné části se nacházely rovněž kuchyně, jídelna, výstavní síň, ubytovací prostory a ve sklepních prostorách byl zbudován dvacet metrů dlouhý plavecký bazén, nejstarší v Praze. Někdejší zahrada a dvůr pak byly proměněny na lehkoatletické cvičiště. Slavnostního otevření Tyršova domu, jak byl areál po spoluzakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi nově pojmenován, se v květnu 1925 zúčastnil i prezident T. G. Masaryk.

Více informací naleznou zájemci na: http://openhousepraha.cz/architektura-prvni-republiky-v-praze/.
Nebo také ve facebookové události: https://www.facebook.com/events/2155751748036904/.
O historii Tyršova domu si lze přečíst na blogu Open House Praha: http://openhousepraha.cz/tyrsuv-dum-na-male-strane-je-ukazkovym-prikladem-vysoke-urovne-ceske-architektury-obdobi-prvni-republiky/

Tyršův dům

Datum a čas zpřístupnění: neděle 30. září, neděle 28. října 10.00–18.00 hodin
Adresa: Újezd 450/40, Praha 1-Malá Strana, vchod hlavní branou z ulice Újezd
Forma zpřístupnění: volně (vybrané prostory Michnova paláce) / skupiny dle kapacity prohlídky v každou celou hodinu (Tyršův dům)
Přístupnost: bariérový
Zpřístupněné prostory: Michnův palác – Rytířský a Mramorový sál, schodiště / Tyršův dům – vybrané prostory, střecha (v případě dobrého počasí)


Program oslav:

Neděle 30. září 2018*
Tyršův dům na Malé Straně, architekt František Krásný (přestavba a dostavba, 1921–1925)

Neděle 28. října 2018*
Dům zemědělské osvěty na Vinohradech, architekt Josef Gočár (1924–1926)
Husův sbor Vinohrady, architekt Pavel Janák (1931–1934)
Husův sbor Vršovice, architekt Karel Truksa (1930)
Kostel Nejsvětějšího srdce páně na Vinohradech, architekti Jože Plečnik a Otto Rothmayer (1928–1932)
Kostel sv. Václava ve Vršovicích, architekti Josef Gočár a Alois Wachsman (1928–1930)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na Františku, architekt Josef Fanta (1934)
palác Metro a Divadlo Image na Národní třídě, architekt Bedřich Tesař (původní neorenesanční palác), František Kavalír (přestavba ve stylu art deco 20. léta 20. století), Karel E. Ort (1928, pasáž a kino)
Tyršův dům na Malé Straně, architekt František Krásný (přestavba a dostavba, 1921–1925)

Neděle 25. listopadu*
Základní škola a Mateřská škola Bílá (tzv. francouzské školy) v Dejvicích, architekt Jan Gillar (1934)

* Informace o přesných časech a formě zpřístupnění jednotlivých budov jsou k dispozici na www.openhousepraha.cz.


O projektu Architektura první republiky v Praze

Projekt Architektura první republiky v Praze si klade za cíl během celého roku veřejnosti postupně představit zástupce prvorepublikových architektonických stylů a přístupů. Pořádající organizace Open House Praha se tak připojuje k letošním oslavám sta let od založení Československa. Otevřením běžně nepřístupných a zajímavých budov či prostor z období první republiky chtějí organizátoři poukázat na odvahu a inovativnost, se kterou někteří architekti z tohoto období ke své práci přistupovali. Ve výběru jsou zastoupeny nejen budovy reprezentující rozličné architektonické styly (historizující styly, purismus, funkcionalismus, národní styl a další), ale také budovy s různorodou typologií (paláce, školy, tělovýchovné instituce, bankovní, kulturní stavby i obytné či industriální objekty).

Projekt vrcholí v neděli 28. října 2018, v den oslav vzniku Československa, otevřením devíti dalších objektů. Program nabízí i speciální prohlídky pro děti, prohlídky tlumočené do českého znakového jazyka nebo komentované vycházky s architekty. Završením bude pak listopadové zpřístupnění funkcionalistického komplexu Základní školy a Mateřské školy Bílá v Dejvicích, 25. listopadu 2018.

Projekt se koná za podpory hl. města Prahy.