Popis objektu:
Vila, kterou pro sebe postavil architekt Jan Kotěra, je jedinečným dílem, které bylo realizováno v letech 1908 - 1909. Jednopatrová vila s podkrovím, s později přistavěnou zimní zahradou je postavena v duchu myšlenky, že funkce si najde formu a oproti tehdejším současným stavbám je oproštěná od zbytečného dekoru. Na fasádě se uplatňuje režné zdivo a hrubě texturovaná omítka. Při pohledu z ulice vile dominuje vysoký hranol, ve kterém je umístěno schodiště. Vlastní vstup do domu je chráněn půlkruhově zaklenutým portikem. Výplně na jednotlivých průčelích jsou dřevěné a rozmanitého typu. Okna jsou špaletová i jednoduchá, různých tvarů a formátů s různým způsobem členění. Nadsvětlíky oken, některá okna a dveře jsou členěny drobnými příčlemi do tvarů drobných rastrů, pro vstupní halu a schodiště je pro rastrování výplní charakteristický tvar kosočtverců. Okna sníženého přízemí do zahrady se od ostatních liší naprosto zásadně. Jsou zde osazena okna anglického typu, která  jsou horizontálně dělená napolovic, posuvná. V obývacím pokoji je toto okno velkoformátové, které není původní. Některé výplně mají přiznaná ocelová nadpraží, která se pohledově uplatňují na třech průčelích v kombinaci s režným zdivem z pískovocementových cihel.
Objekt je nemovitou kulturní památkou a je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice,  prohlášené vyhláškou  hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Předmětem ochrany této kulturní památky je objekt jako celek, v daném případě výplně otvorů ve fasádách a jejich barevnost.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena obnova původní barevnosti otvorových výplní ve fasádách.  Provedenou obnovou nátěru výplní ve fasádách v perlově bílém barevném odstínu, zjištěném na základě sondážního průzkumu, došlo k estetickému, funkčnímu i technickému zhodnocení předmětné vily. Obnova barevnosti výplní ve fasádách je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru.  Provedené práce byly provedeny za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů.