Unikátní multimediální „kronika“ představující 100 let Československa formou mappingové projekce ve speciální vitríně, kapličce, rozmístěné na konkrétních historických místech Prahy. Cílem projektu je připomenout hlavní mezníky novodobé historie a to zcela netradičním a unikátním způsobem. Základem je velká kniha s "pop - upovými" listy. Každý list má svojí scénu - vyřezané objekty, postavy, domy atd., která se otočením postaví do dané pozice. Na takto vyskládanou scénu se promítá film, včetně zvuku formou videomappingu. Projekcí kniha ožije. Automatizovaným otáčením stránek pojdeme historií od roku 1918 do roku 1993. Celé vyprávění vychází z historických rešerší. Je prokázáno, že informace spojené se zážitkem, zábavou či netradiční formou si divák zapamatuje snadněji. A to je přesně náš cíl. Kapitoly Kroniky: První republika 1918 - 1938, Mnichovská dohoda a druhá světová válka 1938 - 1945, Třetí republika 1945 - 1948, Komunistický režim 1948 - 1989, Československo 1990 - 1992. Celá smyčka bude mít 5 minut. Po odehrání příběhu se kniha nastaví do původní pozice. Opětovným automatickým spuštěním se bude příběh dějin přehrávat stále dokola, dokud nedojde k vypnutí celé instalace. Zvuková složka bude obsahovat komentář v českém a anglickém jazyce, který bude možné navolit. Ruchy a dobový podkres podtrhne jedinečnou atmosféru kolem instalovaného objektu. V místech s požadavky na ticho bude zvuk možné vypnout a nahradit titulky v obraze. Kronika bude ve speciální vitríně s ochranným sklem. Jedná se o unikátní projekt, který se v ČR nevyskytuje.

Projekt je podpořen grantem hl. m. Prahy.