Původní drama Masaryk - Čapek zachycuje fiktivní setkání dvou největších zastánců demokracie První republiky v době, kdy stát začíná být pomalu ohrožován agresí nacismu. Tato komorní politická činohra má připomenout výročí 100 let vzniku Československa. Představení se koná od podzimu 2018 ve Winternitzově vile. Více informací zde.

Akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.