Zábavně sportovní den pro děti, rodiče a občany Prahy na stadionu Juliska v rámci oslav 100 let ČSR a 70 let sportovního klubu DUKLA PRAHA. Cílem je přiblížit návštěvníkům různá sportovní odvětví a připomenout v rámci oslav 100 let ČSR také 70 let klubu Dukla. Zájemcům bude představen šerm, házená, cyklistika, plavání, atletické disciplíny, střelba z laserové pistole. Akce má připomenout historické milníky, společné jak pro republiku tak pro sport, který byl  je samozřejmou součástí života Čechoslováků. Dlouhá společná tradice, zdobená množstvím vynikajících úspěchů, je až do dnešních dnů zdrojem národní hrdosti a uvědomění pro mnohé z nás. Součástí akce budou také odměny pro děti a mládež

Projekt je podpořen grantem hl. m. Prahy.