Slovensko-český klub a Katedra středoevropských studií FF UK v Praze zvou na sérii přednášek do Slovenského domu. Cílem projektu a cyklu přednášek pro veřejnost je knižní vydání kolektivní monografie tematicky čerpající z přednášek věnovaných vzniku a trvání Československa.

Podrobnosti v příloze.

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy.