Seriál veřejných přednášek a debat pro mládež konaných ve Skautském institutu na “Staromáku” s tématy seznamujícími postupně s celou historií Československa od r. 1918, přes 1938, 1948, 1968, 1989 až k r. 1993. Debaty moderují renomovaní historici. Oslava 100 let republiky a 25 let vzniku samostatného státu zaměřená na mládež a cílená na její lepší porozumění historickým souvislostem novodobých dějin. Cyklus navazuje na tři roky činnosti Skautského institutu, při níž pořádáme desítky akcí - přednášek, koncertů či debat.

Informace o přednáškách zde.

Projekt se koná za podpory hl. města Prahy.