11. listopadu 2018 ve 14. hodin Vás zveme na procházku po Vinohradech.
Podrobnosti v přiložené pozvánce.

Akce je podpořena grantem hlavního města Prahy.