Popis objektu:
Řadový činžovní dům s  uliční fasádou v secesním stylu byl postaven v roce 1910. Uliční průčelí je řešeno rustikou, římsami a secesním plastickým dekorem. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním materiálovém a výtvarném řešení a v dochované podobě uliční fasády. Z hlediska památkové péče má fasáda s uchovanými architektonickými detaily dokumentární a vypovídací hodnotu, která dokládá uměleckou a řemeslnou zručnost tehdejší společnosti. Památková hodnota tohoto domu spočívá také v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století.  
Objekt je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů, jejich exteriér, veřejný interiér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byly provedeny rozsáhlé udržovací práce tohoto objektu. Kromě obnovy střešní krytiny, komínových těles, dvorní fasády, veřejného interiéru byla provedena rekonstrukce pohledově exponované uliční fasády včetně obnovy dřevěných špaletových oken. Provedené práce přispěly k obnovení autentického vzhledu tohoto historického objektu. Zároveň uvedenými pracemi došlo k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova uliční fasády je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru a pro charakteristickou atmosféru památkové zóny.