Usnesením Rady HMP č. 1319 ze dne 6. 6. 2017 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2018.

Granty vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně), na nemovité objekty v památkových zónách v hl. m. Praze a na restaurování movitých kulturních památek.

Dále se poskytují granty vlastníkům památkově význanmných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP).

S vyhlášením grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2018 byly schváleny:

  • Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2018
  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 na věci nemovité - elektronický formulář
  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 na movité kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy - elektronický formulář
  • Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018

Více informací naleznete na záložce Granty - Formuláře a zásady pro poskytování grantů.

grantoví specialisté: Jarmila Střeláková (civilní objekty), Ing. Jitka Kyseláková (církevní objekty, movité kulturní památky)