HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ SEMINÁŘ NA TÉMA: JAK PODAT ŽÁDOST O GRANT VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ NA ROK 2018“


TERMÍN KONÁNÍ: 21. 9. 2017 OD 15:00 HOD.

MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE: ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 29/35, PRAHA 1, 2. PATRO, MÍSTNOST 201


PROGRAM SEMINÁŘE:

1. úvodní slovo zástupce hl. m. Prahy / ředitele odboru památkové péče / vedoucí oddělení Kancelář památky světového dědictví
2. příprava podkladů pro podání žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2018:

  • informace o grantovém programu na rok 2018 včetně souvisejících dokumentů (Zásady, formulář žádosti, časový harmonogram)
  • podání žádosti o vydání závazného stanoviska OPP MHMP k provedení prací (závazné stanovisko / rozhodnutí OPP MHMP)
  • informace o zpracování a sestavování položkových rozpočtů stavebních a restaurátorských prací v souvislosti s podáním žádosti o grant na rok 2018
  • informace o vyplňování elektronického formuláře pro podání žádostí o grant na rok 2018 (věci nemovité a movité

3. dotazy a diskuse
4. ukončení semináře

 

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (70 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916

 Bližší informace o vyhlášeném grantovém programu jsou k dispozici na internetových stránkách OPP MHMP http://pamatky.praha.eu