HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ SEMINÁŘ NA TÉMA: „PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT NA ROK 2018"


TERMÍN KONÁNÍ: 22. 6. 2017 OD 15:30 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE: ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 29/35, PRAHA 1, 2. PATRO, MÍSTNOST 201


PROGRAM SEMINÁŘE:
1. prezentace účastníků semináře
2. úvodní slovo ředitele odboru památkové péče / vedoucí oddělení Kancelář památky světového dědictví
3. Příprava podkladů pro podání žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2018:

  • podání žádosti o vydání závazného stanoviska OPP MHMP k provedení prací (rozhodnutí OPP MHMP)
  • informace o zpracování a sestavování položkových rozpočtů stavebních a restaurátorských prací v souvislosti s podáním žádosti o grant na rok 2018
  • informace o elektronickém formuláři pro podání žádostí o grant na rok 2018 (věci nemovité a movité)

5. dotazy a diskuse
6. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (70 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916


Bližší informace o vyhlášeném grantovém programu jsou k dispozici na internetových stránkách OPP MHMP http://pamatky.praha.eu