Na základě usnesení Rady HMP č. 1075 (33,7 MB) ze dne 16. 5. 2017 a usnesení Zastupitelstva HMP č.27/59 (7,8 MB) ze dne 25. 5. 2017 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 59 500 000 Kč.