Areál Thomayerovy nemocnice tvoří cenný architektonicko-urbanistický celek v kontextu meziválečného účelového stavitelství a od roku 1958 je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Pavilon A4 je součástí této nemovité kulturní památky. Pavilon je konstrukčně řešen jako trojtrakt, nosné obvodové zdi jsou cihelné a ve středovém traktu je systém železobetonových sloupů. Stropy jsou železobetonové, trámové. Střecha je řešena jako šikmá s dřevěným krovem a skládanou plechovou měděnou krytinou. Objekt byl před rekonstrukcí ve stavu, chyběla omítka, na částech byla omítka silně poškozená. Vlivem chybějících vrstev docházelo k degradaci zdiva a nosných konstrukcí balkonů a lodžií. Okna v celém pavilonu byla za hranicí životnosti.

Rekonstrukce pavilonu A4 probíhala od listopadu 2016 do června 2017. Na objektu byl proveden zateplovací systém s použitím minerální vlny. Omítka je na cementové bázi, barevnost je do šeda, vycházející z barevnosti pavilonu A3. Okna v objektu byla nahrazena replikami oken původních ve stávajících otvorech. Okna jsou, dřevěná, špaletová s izolačním dvojsklem. Kování, kličky a zarážky, byly repasovány, chybějící byly doplněny replikami. Barevnost oken bílá. Obklad špalety oken je proveden pásky Klinker za použití systémových rohů a pásků. Před okny jsou osazeny venkovní žaluzie, barva bílá, krycí plech v celku bez spojení a drážky. Ve spodních patrech jsou okna osazena ocelovými bezpečnostními mřížemi, barva bílá. Střešní krytina byla demontována. Stávající konstrukce krovu byla lokálně opravena a chemicky ošetřena proti škůdcům a dřevokazným houbám. Bylo provedeno nad krokevní zateplení. Krytina je měděná. Veškeré klempířské prvky jsou rovněž měděné. Svody jsou čtyř hrané, kotlíky ve spodní části obloukové.  U balkonů a lodžií byla provedena oprava stávající železobetonové nosné konstrukce, byly provedeny nové hydroizolační skladby. Na lodžiích byla položena keramická dlažba tvaru hexagon, bordura z dlažby keramické čtvercové, barva šedá. Na balkonech keramická dlažba tvaru hexagon, barva cihlová. Zábradlí na lodžiích a prosklení ocelové schodišťové stěny z exteriéru natřeno světle modrou barvou dle sond na původní barevnost. Madlo zábradlí lodžie je dřevěné, ořech.

Provedené udržovací práce přispěly ke zlepšení stavebnětechnického stavu budovy, k jejímu funkčnímu i estetickému zhodnocení a jejich provedení umožnilo návrat k autentickému vzhledu. Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu. Rekonstrukce pavilonu A4 je přínosem nejen pro vlastní pavilon, ale také pro vzhled a zachování atmosféry celého areálu Thomayerovi nemocnice.