Thomayerova nemocnice (dříve původním názvem Masarykovy domovy) je velké zdravotnické zařízení, které se nachází v Praze 4-Krči na okraji Kunratického lesa na břehu Kunratického potoka při bývalé Budějovické, nyní Vídeňské silnici. Zařízení vzniklo jako ústav sociální péče hlavního města Prahy. Stavba byla provedena ve třech etapách. První etapa v letech 1926 až 1928 na parcele o výměře 33 hektarů podle funkcionalistického návrhu architekta Bohumíra Kozáka. Ve své době se jednalo o jedno z nejmodernějších zařízení tohoto typu v Evropě. Zařízení bylo slavnostně uvedeno do provozu 28. října 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky a bylo pojmenováno po 1. prezidentovi republiky Tomáši Garrigue Masarykovi. Zařízení mělo celkově 3260 lůžek. V roce 1939 v rámci druhé etapy byl postaven pavilon K a ve třetí etapě v roce 1940 pavilon P. V roce 1941 byl areál přeměněn na nacistický válečný lazaret. Původní obyvatelé domovů byli postupně přesouváni do jiných zařízení. Krátce po 2. světové válce zařízení sloužilo jako vojenský lazaret i pro raněné vojáky Rudé armády, dále pro nemocné a zubožené lidi, kteří se vrátili ve špatném zdravotním stavu z nacistických koncentračních táborů a z nucených prací v rámci totálního nasazení. Brzy po válce bylo rozhodnuto, že celé zařízení bude postupně přeměněno ve velkou nemocnici. Oficiálně se tak stalo 26. května 1954 v den 100. výročí narození významného českého lékaře profesora MUDr. Josefa Thomayera, po němž nese nemocnice dodnes své jméno. Areál Thomayerovy nemocnice tvoří cenný architektonicko-urbanistický celek v kontextu meziválečného účelového stavitelství a od roku 1958 je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Pavilon A2 je součástí této nemovité kulturní památky Thomayerovy nemocnice. Jedná se o třípodlažní objekt vystavený na přibližně obdélném půdoryse. Fasády jsou jednoduché, hladké, se symetricky řešenou hlavní fasádou, ve střední části s prvkem centrálního schodiště. Fasády jsou členěny osami oken lemovanými po stranách pásky z režného zdiva a osami lodžií.

Modernizace nemocničního oddělení, včetně změn technického vybavení a z ní vyplývající stavební úpravy ve vnitřních prostorách pavilonu, spočívala ve změně vnitřních dispozic, vybourání některých zděných příček a vystavění nových příček, provedení nových vápenných štukových nebo sádrových omítek, nových keramických bělninových obkladů a výmalbě. Byly odstraněny nevyhovující podlahové konstrukce a nahrazeny novými, včetně podlah schodišť. Dále byly vybourány veškeré rákosové podhledy stropů a byly provedeny nové sádrokartonové podhledy v pokojích a nové podhledy minerální do čtvercového rastru v chodbách. Proběhla také repase použitelných stávajících dveří a doplnění novými dveřmi.  Repasovány byly také exteriérové dveře v pavilonu. Došlo i na repasi oken a rámů včetně instalace venkovních žaluzií na některých oknech. Na lodžiích bylo repasováno a natřeno kovového zábradlí, stávající keramické dlažby zůstaly zachovány. Dále bylo provedeno odvlhčení objektu spočívající v odkopání terénu kolem celého objektu, otlučení soklu a aplikaci cementové sanační omítky. Byla opravena i konstrukce u anglických dvorků. Nové jsou rovněž rozvody vzduchotechniky a došlo také k rekonstrukci ústředního topení. Provedené rekonstrukční práce přispěly ke zlepšení stavebnětechnického stavu interiéru a exteriéru budovy, k jejímu funkčnímu i estetickému zhodnocení a k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.