Třípodlažní objekt školy byl postavený v roce 1899 v neorenesančním stylu. Gymnázium Karla Sladkovského je jedna z nejstarších středních škol v Praze. Objekt je součástí památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí, v zachování prvků veřejného interiéru. Aula je umístěna ve IV. nadzemním podlaží budovy. Aula je obdélníková místnost, strop je dělený na dvě menší a jedno velké středové pole. Na kratší stěně je umístěno kovové schodiště na balkon, na protilehlé straně je proscéniem oddělené jeviště. Strop má široký, valený fabion pod kterým je hlavní bohatá římsa. Podél profilovaných říms a v plochách je umístěn bohatý lidovými motivy plastický ornament z listů, květin, listovce, perlovce. Jednotlivé prvky ornamentů jsou pojednány výraznými odstíny červené, modré a zelené barvy. Plastický dekor a lemující pásky jsou zdobeny zlacením.

Celá plocha stropu a stěn byla pokryta silnou vrstvou prachového depozitu. Část stropu nad balkonem a proscéniem nesla stopy po předchozím zatékání vodou. Protečená místa byla lemována rezavými skvrnami a konturou. Části dekoru byly uvolněné od podkladu, ve spodní části nesly stopy mechanického poškození. Na stěnách a na stropě byly větší trhliny a praskliny. Část římsy byla silně uvolněna se širokou trhlinou.

Z celého povrchu byl odsátím odstraněn prachový depozit. Malba byla očištěna klasickým způsobem - chlebovou střídkou. Barevná vrstva byla následně fixována a přichycena k podkladu. Trhliny byly otevřeny a vyplněny pružným tmelem. Velké trhliny, uvolněné římsy a část stropu byly opraveny štukatérským způsobem včetně přišroubování. Z proteklých míst byla odstraněna vrstva znehodnocené barevné vrstvy a plochy byly izolovány. Byly provedeny tvarové retuše, kdy při předchozích opravách nebyly zcela respektovány tvary jednotlivých částí (listy, květy). U jeviště bylo rehabilitováno původní řešení včetně zlacení. Plošná výmalba byla upravena sjednocující retuší. Ornamentální prvky byly lokálně vyretušovány. U vyčištěného zachovalého zlacení byl zkontrolován šelakový přetah. Nové zlacení bylo provedeno plátkovým kovem se závěrečným šelakovým přetahem.

Provedené udržovací práce přispěly ke zlepšení stavebnětechnického stavu interiéru budovy, k jejímu funkčnímu i estetickému zhodnocení a jejich provedení umožnilo návrat k autentickému vzhledu. Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.